Doktorgradsstipendiat Ragnhild Karine Holmen Bjørnsen har skrevet en avhandling om hvordan det oppleves å vokse opp som barn i utenrikstjenesten.

Bjørnsen har samlet inn selvbiografier fra voksne som ser tilbake på sin tid som barn av foreldre i  norsk utenrikstjeneste og spurt: Hva har dette betydd for dem, både som barn og i voksen alder? Hva kan vi lære av deres erfaringer?

Du finner mer informasjon om avhandlingen og de viktigste funnene i doktorgradsarbeidet i en artikkel publisert på nettsiden til Høgskolen i Innlandet.

Doctoral fellow Ragnhild Karine Holmen Bjørensen has written her doctoral thesis on the experiences of children growing up in the Norwegian Foreign Service.

Ms Bjørnsen has collected autobiographies from adults looking back on a childhood with parents working in the the Norwegian Foreign Service, and has asked them what the experience has meant to them both as a child and as an adult. What can their insights teach us?

For more information about her thesis and findings, see this article (Norwegian only).