Tabellen som gjelder fra opptaket til studieåret 2025/2026 finner du her: IB – poengberegning – Samordna opptak (samordnaopptak.no)