UDs tilbud

UD tilbyr utreiseforberedende kurs og språkopplæring.

Før utreise tilbyr UD en gratis helseundersøkelse.

Den enkelte utenriksstasjon bistår med informasjon om barnehage- og skoletilbud i landet.

Utenriksstasjonene  skriver stedsrapporter med utfyllende informasjon om bo- og leveforhold generelt, bl.a. om det er mulig for medfølgende å ta arbeid i tjenestelandet.

Forberedelser

 
Familieliaisonen bistår familiene
 
Tilbud om informasjonssamlinger, kurs, podkaster og språkopplæring
 
Vaksiner og helseundersøkelse
 
Arbeidsmuligheter i utlandet
 
Utenlandske ektefeller og oppholdstillatelse i Norge

Viktige dokumenter, forsikring, pass og visum

 
Viktige dokumenter
 
Pass og visum
 
Forsikringer

Flytting, post, folkeregisteret og permisjon

 
Flytteprosessen
 
Folkeregisteret
 
Omadressering av privat post
 
Permisjon fra eget arbeid

Trygderettigheter - Medlemskap i folketrygden med mer

 
Du bør søke om en bekreftelse fra NAV på ditt trygdemedlemskap

Dekning av utgifter til barnehage og skole i utlandet

 
Dekning av utgifter til barnehage og skole

Nettbasert undervisningstilbud

 
Nettbasert undervisningstilbud

Rett til skoleplass ved retur til Norge

 
Rett til plass på nærskolen

Barn og ungdom: Flyttepsykologi, spesielle behov, nyttige nettsider med mer

 
Barn og ungdom: Flyttepsykologi, spesielle behov, nyttige nettsider med mer

Utfordringer i familien

Familievernkontorene tilbyr gratis rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper.

 
Hjelp hos familievernet

Har du opplevd vold og traumatisk stress

 
Psykologisk førstehjelp