UDs tilbud

UD tilbyr utreiseforberedende kurs, podkaster, samlinger og språkopplæring.

Før utreise tilbyr UD en gratis helseundersøkelse.

Den enkelte utenriksstasjon bistår med informasjon om barnehage- og skoletilbud i landet. Utenriksstasjonene  skriver også stedsrapporter med utfyllende informasjon om bo- og leveforhold, bl.a. om det er mulig for medfølgende å ta arbeid i tjenestelandet.

Forberedelser

 
Kontakt familieliaison
 
Tilbud om informasjonssamlinger, kurs, podkaster og språkopplæring
 
Vaksiner og helseundersøkelse
 
Arbeidsmuligheter i utlandet
 
Utenlandske ektefeller og oppholdstillatelse i Norge

Viktige dokumenter, forsikring, pass og visum

 
Viktige dokumenter
 
Pass og visum
 
Forsikringer

Flytting, post, folkeregisteret og permisjon

 
Flytteprosessen
 
Folkeregisteret
 
Omadressering av privat post
 
Permisjon fra eget arbeid

Barn og skole

 
Barn og ungdom
 
Barnehage og skole på tjenestestedet - dekning av utgifter
 
Rett til skoleplass ved hjemkomst
 
Nettbasert undervisningstilbud

Trygderettigheter - Medlemskap i folketrygden med mer

 
Du bør søke om en bekreftelse fra NAV på ditt trygdemedlemskap

Utfordringer i familien

Familievernkontorene tilbyr gratis rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper.

 
Hjelp hos familievernet

Har du opplevd vold og traumatisk stress

 
Psykologisk førstehjelp