Student under utenlandsoppholdet, "Du har fått en ny elev i klassen", psykologiske utfordringer, skoleplass på nærskolen, Victoria barnehage, nyttige nettsider, ledsagerpensjon, diplomatpass.

 
Studenter
 
Veiledning til hvordan skolen kan tilrettelegge for barn som kommer hjem fra utlandet
 
Digitalt kurs: Psykologiske utfordringer ved utestasjonering
 
Rett til skoleplass i Norge
 
Stiftelsen Victoria barnehage
 
Ledsagerpensjonsordningen
 
Nyttige nettsider, apper med mer
 
Innlevering av diplomatpass
 
Norskprøve er med visse unntak et krav for opptak til høyere studier