UD-partnerne er en forening som er et kontaktforum for ektefeller, samboere og partnere til ansatte i Utenriksdepartementet. UD-partnerne søker å løse problemer som medlemmene stilles overfor i forbindelse med det å være medfølgende i utenrikstjenesten, samt å ta opp andre spørsmål av felles interesse.

Medlemmer er ektefeller, samboere og partnere til de ansatte i Utenriksdepartementet, flyttepliktige så vel som ikke flyttepliktige, pensjonister, enker og enkemenn.

UD-partnerne har en egen side på Facebook.

UD-partners is an organization that serves as a forum for contact among spouses and other life partners to employees in the Norwegian Foreign Service.

UD-partners aims to solve problems its members meet in connection with foreign service, and raise issues of common interest.

Members are spouses, cohabitants and partners of employees in the Norwegian Ministry of Foreign Affairs including those subject transfer orders and those who are not, as well as retirees, widows and widowers.

UD-partnerne has its own Facebook page.