Familiepolitikken i utenriksdepartementet

 

Familiepolitikken er høyt prioritert i Utenriksdepartementet og skal bidra til at medarbeidere kan kombinere familieliv med en karriere i utenrikstjenesten. I praksis er det Familieutvalget, et partssammensatt og rådgivende utvalg i Utenriksdepartement, som utarbeider familiepolitikken. Partene består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og UD-partnerne (en ekstern interesseorganisasjon for ektefeller og partnere).

Familieutvalget fastsetter en årlig handlingsplan med prioriterte oppgaver.

Målsettingen og de overordnede føringene for familiepolitikken er nedfelt i Utenrikstjenestens personalpolitiske dokument som er fastsatt i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen, her står det blant annet: 

«Veksling mellom tjeneste i departementet og ved utenriksstasjon byr på særlige utfordringer for medarbeidere og deres familier. Hensynet til familien kan vanskeliggjøre ansattes muligheter for å tjenestegjøre ute. Det er derfor en personalpolitisk nødvendighet å arbeide for vilkår som gjør det mulig for familien å følge med til tjenestestedet. At familier som hovedregel har to karrierer å ta hensyn til, er en særlig utfordring.

Departementet skal arbeide for å motvirke negative konsekvenser for medfølgende samlivspartneres økonomi og yrkeskarriere, slik som innen trygderettigheter, pensjonsgrunnlag, permisjonsordninger, løsninger for fjernarbeid mv. Premissene for en god familiepolitikk legges på mange områder av aktører utenfor UD, for eksempel når det gjelder oppholds- og arbeidstillatelser, helse- og trygderettigheter, skattespørsmål, etc. UD skal derfor prioritere dialog med relevante offentlige virksomheter for å få på plass bedre løsninger på de spesielle utfordringer som møter medfølgende familiemedlemmer, inkl. utenlandske samlivspartnere, ved skifte mellom ute- og hjemmetjeneste.

Relevante og adekvate opplæringstilbud for utreisende ansatte og familiemedlemmer skal tilbys. Forholdene skal legges til rette for at medarbeidere skal kunne opprettholde kontakt med familiemedlemmer som ikke følger med ved utestasjonering. Belastningen for barn kan være stor ved forflytninger mellom ulike land og kulturer. Det er derfor viktig at arbeidsgiver bistår foreldre med å legge til rette for at barn i størst mulig grad skal unngå problemer ved forflytninger både ut og hjem, og få størst mulig utbytte av utenlandsopphold. En trygg og forutsigbar skolehverdag er særdeles viktig, både ute og hjemme. Tilrettelegging og påvirkning for å oppnå dette skal være en prioritering for UD og utestasjonene.»