Helse

 
Medisinsk rådgivning og transporttjeneste
 
Tilbud om Covid-veiledning
 
Samtaletjeneste og chattefunksjon for barn og unge
 
Rus og avhengighet

Trygdemedlemskap, trygdeytelser (stønad til helsetjenester) og ledsagerpensjon

 
Medlemskap i folketrygden
 
Utenlandske ektefeller og barn over 18 år
 
Folketrygdens stønad til helsetjenester under opphold i utlandet
 
Andre trygdeytelser
 
Ledsagerpensjon (alderspensjon)

Privilegier, immunitet og arbeidsmuligheter

 
Arbeidsmuligheter på tjenestestedet
 
Hjemmekontor/fjernarbeid i utlandet
 
Privilegier og immunitet

Sikkerhet og beredskap

 
Kontaktpunkter ved kriser, sykdom og lignende