Kontaktpunkter ved kriser, ulykke , sykdom og annet

 
Kontaktpunkter ved kriser, sykdom og lignende

SOS International - medisinsk rådgivning og transport

 
Medisinsk rådgivning og transporttjeneste

Rus og avhengighet

 
Bekymring knyttet til rus og avhengighet

Trygdemedlemskap, trygdeytelser (stønad til helsetjenester), pensjonsopptjening ved omsorg for små barn, ledsagerpensjon

 
Medlemskap i folketrygden
 
Utenlandske ektefeller og barn over 18 år
 
Folketrygdens stønad til helsetjenester under opphold i utlandet
 
Spørsmål om andre trygdeytelser kan tas med ut
 
Pensjonsopptjening ved omsorg for små barn
 
Ledsagerpensjon (alderspensjon)

Arbeidsmuligheter, immunitet og privilegier

 
Arbeidsmuligheter på tjenestestedet
 
Hjemmekontor/fjernarbeid i utlandet
 
Privilegier og immunitet

Tips om nyttige nettsider for barn og unge

 
Nyttige nettsider og verktøy