Helse

 
Medisinsk rådgivning og transporttjeneste
 
Samtaletjeneste og chattefunksjon for barn og unge
 
Rus og avhengighet

Trygdemedlemskap, trygdeytelser (stønad til helsetjenester), pensjonsopptjening ved omsorg for små barn, ledsagerpensjon

 
Medlemskap i folketrygden
 
Utenlandske ektefeller og barn over 18 år
 
Folketrygdens stønad til helsetjenester under opphold i utlandet
 
Spørsmål om andre trygdeytelser kan tas med ut
 
Pensjonsopptjening ved omsorg for små barn
 
Ledsagerpensjon (alderspensjon)

Arbeidsmuligheter, immunitet og privilegier

 
Arbeidsmuligheter på tjenestestedet
 
Hjemmekontor/fjernarbeid i utlandet
 
Privilegier og immunitet

Sikkerhet og beredskap

 
Kontaktpunkter ved kriser, sykdom og lignende