Formål og organisering

Familieportalen.mfa.no er en offentlig informasjonstjeneste på internett hvor Utenriksdepartementet formidler informasjon og tjenester til medfølgende ektefelle og samboer til ansatte i utenrikstjenesten, både fast ansatte og midlertidig ansatte fra andre departementer (spesialutsendinger). Familieportalen skal være en møteplass mellom Utenriksdepartementet og ektefelle/samboere som aktivt søker etter informasjon i tilknytning til utenlandsopphold.

Utenriksdepartementet ved Personalseksjonen er ansvarlig for innholdet på denne nettportalen, mens DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon) har det tekniske driftsansvaret.