UD har en avtale p.t. med SOS International som gjelder globalt og som kan benyttes av

  • utsendte utenrikstjenestemenn
  • medfølgende familie, jf. særavtalens definisjon av medfølgende
  • statsansatte og embetsmenn på tjenestereise i utlandet i regi av UD
  • norske lokalt ansatte med medlemskap i folketrygden

SOS International har en døgnbemannet alarmsentral som skal

  • gi forsvarlig medisinsk rådgivning
  • vurdere om nødvendig behandling kan gis på stedet du befinner deg
  • hvis nødvendig behandling ikke kan gis på stedet skal alarmsentralen vurdere om det er nødvendig å arrangere medisinsk transport til nærmeste forsvarlige behandlingssted

Den medisinske rådgivningstjenesten er et lavterskeltilbud som gir deg gratis, rask og enkel tilgang til råd og informasjon om helse, sykdom og behandling. Alarmsentralen svarer på alle slags helserelaterte spørsmål. Personellet ved alarmsentralen er underlagt regler om taushetsplikt som gjelder for helsepersonell. Alarmsentralen er åpen hele døgnet, alle dager i året.

Den medisinske transporttjenesten er en beredskapstjeneste. Hvis lege ved alarmsentralen vurderer at det ikke kan gis forsvarlig behandling på stedet, og at det ikke er medisinsk forsvarlig at pasienten reiser til behandlingsstedet på egen hånd, f.eks. med rutefly, skal alarmsentralen arrangere medisinsk transport. Slik transport skal forhåndsgodkjennes av departementet.

Telefonnummeret til alarmsentralen er + 45 3848 9362